ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Výklad a definice

výklad

Pojmy psané velkými písmeny mají definovaný význam v souladu s následujícími ustanoveními. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou jednotné nebo množné.

Definice

V rámci těchto zásad ochrany osobních údajů:
 • Účet znamená konkrétní účet vytvořený pro vás, který vám umožňuje přístup k naší Službě nebo částem naší Služby.
 • de.saguaro.com (v této smlouvě označované buď jako „de.saguaro.com“, „my“, „nás“ nebo „náš“) odkazuje na společnost Saguaro,
 • Cookies jsou malé soubory umístěné do vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jiného zařízení webovou stránkou, které ukládají podrobnosti o vaší historii prohlížení na této webové stránce.
 • Země odkazuje na: Německo
 • Zařízení znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, např. B. počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
 • Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby.
 • Služba odkazuje na webovou stránku.
 • Poskytovatelem služeb se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem společnosti. Poskytovatel služeb třetí strany označuje společnosti nebo jednotlivce zaměstnané Společností, aby usnadňovali Službu, poskytovali Službu jménem Společnosti, prováděli služby související se Službou nebo pomáhali Společnosti analyzovat, jak je Služba použitá podpora.
 • Služba sociálních médií třetí strany odkazuje na webovou stránku nebo sociální síť, pomocí které se může uživatel přihlásit nebo vytvořit účet za účelem používání služby.
 • Údaje o používání se týkají údajů, které jsou automaticky zaznamenávány a generovány buď používáním služby, nebo infrastrukturou samotné služby (např. doba trvání návštěvy stránky).
 • Webové stránky se týkají Saguaro a jsou přístupné přes www.saguaroschuh.de.
 • Vy znamená jednotlivce, který přistupuje ke Službě nebo ji používá, nebo společnost či jinou právnickou osobu, jejímž jménem tato osoba ke Službě přistupuje nebo ji používá.

2) Shromažďování a používání vašich

osobní data

Typy shromažďovaných dat

Osobní data

Při používání naší služby vás můžeme požádat o poskytnutí určitých osobních údajů, které lze použít k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali. Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:
 • Emailová adresa
 • Údaje o použití

Údaje o použití

Údaje o používání se automaticky zaznamenávají, když službu používáte. Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách a jedinečné zařízení identifikátory a zahrnují další diagnostická data. Pokud ke Službě přistupujete prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, včetně, ale bez omezení, typu mobilního zařízení, které používáte, jedinečného ID vašeho mobilního zařízení, IP adresy vašeho mobilního zařízení a provozního systém Vaše mobilní zařízení, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data Dále shromažďujeme informace, které váš prohlížeč poskytuje, když navštívíte naši Službu nebo přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení.

Technologie sledování a soubory cookie

Soubory cookie a podobné technologie sledování používáme ke sledování aktivity na naší webové službě a k ukládání určitých informací. Používané metody jsou majáky, značky a skripty pro shromažďování a sledování informací a pro zlepšování a analýzu naší služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Cookie je malý soubor, který je uložen ve vašem zařízení. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby uvedl, kdy je soubor cookie doručován. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části naší Služby. Pokud jste svůj prohlížeč nenastavili tak, aby soubory cookie odmítal, může naše Služba používat soubory cookie.
 • Flash cookies. Některé funkce naší služby mohou používat místní uložené objekty (nebo soubory cookie Flash) ke shromažďování a ukládání informací o vašich preferencích nebo vašich aktivitách v naší službě. Flash cookies nepodléhají stejnému nastavení prohlížeče jako cookies prohlížeče. Další informace o mazání souborů cookie Flash naleznete v části „Kde mohu změnit nastavení pro zakázání nebo odstranění místně uložených objektů?“. k dispozici na https://helpx.adobe.com/de/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main.
 • Webové majáky. Některé části naší webové služby a e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory nazývané web beacons (také známé jako jasné gif, pixelové tagy a single pixel gif), které může společnost používat, například: Například pro počítání uživatelů, kteří navštívili tyto stránky nebo obdrželi e-mail, a také pro další související otevřené statistiky webu (např. pro sledování oblíbenosti určité sekce a pro kontrolu stavu systému a serveru).
 • Soubory cookie mohou být „trvalé“ nebo „relační“ soubory cookie. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco soubory cookie relace se vymažou, jakmile zavřete webový prohlížeč. Další informace o souborech cookie: Co jsou soubory cookie? Používáme soubory cookie relace i trvalé soubory cookie pro účely uvedené níže:
 • Nezbytné/nezbytné soubory cookie
 • Typ: Soubory cookie relací Zpracováváme: Námi Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vám mohly poskytovat služby dostupné prostřednictvím webové stránky a aby vám umožnily používat určité funkce webové stránky. Pomáhají při ověřování uživatelů a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nemohou být služby, které jste požadovali, poskytovány. Tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám mohli poskytovat tyto služby.
 • Zásady cookies / Doporučení Souhlas Cookies Typ: Trvalé cookies Zpracováváme: My Účel: Tyto cookies informují, zda uživatelé přijali používání cookies na webu.
 • Funkční soubory cookie Typ: Trvalé soubory cookie Spravuje: Nás Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které při používání webových stránek provádíte, jako jsou: vaše přihlašovací údaje nebo jazykové preference. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout vám personalizovanější zážitek a vyhnout se nutnosti znovu zadávat vaše preference při každém použití webové stránky. Další informace o souborech cookie, které používáme, a vašich volbách týkajících se souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie nebo v části o souborech cookie v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití vašich osobních údajů

 • Poskytování a údržba naší Služby, včetně sledování používání naší Služby.
 • Pro správu vašeho účtu: Pro zpracování vaší registrace jako uživatele Služby. Osobní údaje, které poskytnete, vám umožňují přístup k různým funkcím Služby, které máte jako registrovaný uživatel k dispozici.
 • Plnění smlouvy: Vyvinout, dodržovat a realizovat kupní smlouvu na produkty, položky nebo služby, které jste si zakoupili, nebo jakoukoli jinou smlouvu s námi na Službu.
 • Abychom vás kontaktovali: Chcete-li vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonního hovoru, SMS nebo jiné rovnocenné formy elektronické komunikace, např. B. Push upozornění z mobilní aplikace na aktualizace nebo informativní zprávy týkající se funkcí, produktů nebo smluvních služeb, včetně aktualizací zabezpečení, pokud je to nutné nebo vhodné pro jejich implementaci.
 • Abychom vám mohli poskytovat novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a akcích, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo požadovali, pokud jste se nerozhodli takové informace dostávat.
 • Zpracování vašich požadavků: Zpracování vašich požadavků na nás.
 • Pro obchodní transakce: Vaše informace můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, prodeje, reorganizace, restrukturalizace, zrušení nebo jiného prodeje nebo převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už jako nepřetržitý podnik nebo jako součást konkurzu nebo likvidace nebo podobný proces, ve kterém jsou osobní údaje, které uchováváme o uživatelích našich služeb, jedním z převedených aktiv.
 • Pro jiné účely: Vaše údaje můžeme použít pro jiné účely, jako jsou: B. analyzovat data k identifikaci trendů používání, k určení účinnosti našich reklamních kampaní a k hodnocení a zlepšování našich služeb, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností
 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet v kterémkoli z následujících případů: - S poskytovateli služeb: Můžeme sdílet vaše osobní údaje s poskytovateli služeb, abychom mohli sledovat a analyzovat používání naší služby a abychom vás mohli kontaktovat.
 • Pro převody podniků: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo akvizicí celého našeho podniku nebo jeho části nebo během jednání o něm jiné společnosti.
 • S přidruženými společnostmi: Můžeme sdílet vaše informace s našimi přidruženými společnostmi. V tomto případě musí tyto přidružené společnosti dodržovat toto nařízení o ochraně údajů. Přidružené společnosti zahrnují naši mateřskou společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partnery ve společném podniku nebo jiné společnosti kontrolované nebo pod společnou kontrolou s námi.
 • S obchodními partnery: Vaše informace můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabízet určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: Pokud sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete s jinými uživateli na veřejných fórech, tyto informace mohou vidět všichni uživatelé a mohou být veřejně distribuovány mimo společnost. Pokud komunikujete s jinými uživateli nebo se zaregistrujete prostřednictvím externí služby sociálních médií, vaše kontakty na externí službě sociálních médií mohou vidět vaše jméno, profil, obrázky a popis vašich aktivit. Stejně tak si ostatní uživatelé mohou prohlížet popisy vašich aktivit, komunikovat s vámi a prohlížet si váš profil.
 • S vaším souhlasem: S vaším souhlasem můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje pro jakýkoli jiný účel.

3) Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Budeme uchovávat a zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud potřebujeme uchovat vaše údaje, abychom dodrželi platné zákony), řešit spory a prosazovat naše právní dohody a zásady. Společnost také uchovává údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obvykle uchovávány po kratší dobu, pokud nejsou tyto údaje použity k posílení zabezpečení nebo zlepšení funkčnosti naší Služby nebo pokud nám zákon ukládá, abychom tyto údaje uchovávali po delší období.

4) Sdílení vašich osobních údajů

Vaše údaje, včetně osobních údajů, budou shromažďovány jak v provozních kancelářích Společnosti, tak na jakémkoli jiném místě, kde se nacházejí strany zúčastněné na zpracování. To znamená, že tyto informace mohou být přeneseny a udržovány v počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu dat mohou lišit od zákonů ve vaší jurisdikci. Souhlasem s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a následným přenosem těchto informací souhlasíte s tímto přenosem. Společnost přijme veškerá přiměřená opatření, aby zajistila, že s vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů,

5) Zveřejnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce
Pokud je Společnost zapojena do fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše osobní údaje převedeny. Upozorníme vás, než budou vaše osobní údaje převedeny a budou podléhat jiným zásadám ochrany osobních údajů.

stíhání
Společnost může být za určitých okolností požádána o zveřejnění vašich osobních údajů. K tomu dochází, když to vyžaduje zákon nebo v reakci na legitimní požadavky vládních orgánů (např. soudu nebo vládní agentury).

Další zákonná ustanovení
Společnost může zpřístupnit vaše osobní údaje v domnění, že taková akce je nezbytná k: - splnění zákonné povinnosti - ochraně a obraně práv nebo majetku Společnosti - zabránění nebo řešení možného protiprávního jednání v souvislosti s vyšetřováním Služby - ochraně osobních údajů bezpečnost uživatelů Služby nebo veřejnosti - chránit před právní odpovědností
Ochrana vašich osobních údajů
Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Je však třeba poznamenat, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. Přestože se snažíme používat komerčně dostupné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

6) Ochrana dat dětí

Naše služba není určena osobám mladším 13 let. Vědomě proto neshromažďujeme osobní údaje od nikoho mladšího 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od kohokoli mladšího 13 let bez ověření souhlasu rodičů, přijmeme nezbytná opatření k odstranění těchto informací z našich serverů. V případě, že se musíme spoléhat na souhlas jako právní základ pro zpracování vašich údajů a vaše země vyžaduje souhlas rodičů, můžeme před shromažďováním a používáním těchto údajů potřebovat souhlas vašeho rodiče.

7) Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na webovou stránku této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na každé webové stránce, kterou navštívíte; Nemáme žádnou kontrolu a neneseme odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran.

8) Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. O jakýchkoli změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce a upozorníme vás e-mailem a/nebo prostřednictvím upozornění na naší Službě před tím, než změna nabude účinnosti a datum poslední aktualizace uvedené výše. Doporučujeme pravidelně kontrolovat změny těchto zásad ochrany osobních údajů. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů vstoupí v platnost po zveřejnění na této stránce.

9) Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem: kontakt@saguaro.com