PRAVIDLA A PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

ZÁSADY VRÁCENÍ: Máte 30 dní na to, abyste se rozhodli, zda je zboží pro vás to pravé. Pokud chcete zboží vrátit nebo vyměnit, kontaktujte nás do 30 dnů od doručení. Vrácení peněz zpracujeme ASAP po obdržení položek od vás.(Poštovné budete hradit sami

Následující položky jsou nevratné a nevyměnitelné: ponožky, spodní prádlo a oblečení na spaní, šperky a doplňky (kromě šátků, tašek, dek pro mořské panny). Saguaro si vyhrazuje právo odmítnout vrácení peněz za položky, které nejsou v souladu s těmito podmínkami prodeje.

ZMĚNY SLUŽEB A CENY: Ceny našich produktů se mohou změnit bez upozornění. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah).

Všechny nabídky poskytované formou voucherů jsou platné po stanovenou dobu. Saguaro si vyhrazuje právo na změnu cen.

VYŠŠÍ MOC: Saguaro v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli porušení povinností stanovených v Podmínkách v případě vyšší moci, tj. přírodních katastrof, požárů, války, nepokojů, stávek, útoků, záplav, nedostatku obstarání suroviny nebo události mimo kontrolu a vůli Saguaro lžou.

POPLATKY A NÁKLADY ZA ADVOKÁTNÍ ZÁSTUPCE: Zákazník souhlasí s tím, že společnost Saguaro zprostí jakéhokoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesené jakoukoli třetí stranou z důvodu porušení těchto podmínek.

ZÁRUKA: Kupující má záruku, že všechny produkty prodávané společností Saguaro budou bez vad materiálu a zpracování. Všechny jsou vyráběny podle průmyslových standardů. Tato záruka nahrazuje a vylučuje všechny ostatní záruky, které zde nejsou výslovně uvedeny. To se týká jak výslovných, tak předpokládaných zákonných a jiných záruk, včetně mimo jiné předpokládaných záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Žádný zástupce, zaměstnanec nebo zástupce společnosti Saguaro není oprávněn vzdát se podmínek této záruky nebo provádět jakoukoli jinou úpravu, dodatek, prohlášení nebo záruku, než jak je zde uvedeno. Některé položky můžete vrátit do 30 dnů od objednání.

ODŠKODNĚNÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Saguaro nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo výdaje vzniklé přímo nebo nepřímo v souvislosti s prodejem, manipulací nebo použitím položek nebo z jakékoli jiné příčiny. Odpovědnost Saguaro je omezena výlučně na výměnu věcí, které nesplňují ustanovení této smlouvy, a na vrácení částky rovnající se kupní ceně věcí, a to i v případě reklamace z nedodržení této záruky. . Pokud společnost Saguaro požaduje vrácení určitých položek, musí být tyto položky vráceny v souladu s pokyny společnosti Saguaro. Opravné prostředky uvedené v tomto odstavci jsou jedinými a výhradními opravnými prostředky, které má Kupující k dispozici. Saguaro zavazuje

ODPOVĚDNOST KUPUJÍCÍHO: Kupující potvrzuje, že objednané zboží je vhodné pro zamýšlené použití. Za žádných okolností nemůže zpochybňovat kompetence nebo úsudek Saguaro při výběru a/nebo designu položek dostupných na www.saguaro.com . Kupující prohlašuje, že použití položek je v souladu se všemi platnými právními požadavky. Zákazník souhlasí s tím, že odškodní a ponese odpovědnost za společnost Saguaro, skupinu společností, jejich zástupce, jejich zaměstnance nebo dceřiné společnosti v rozsahu povoleném příslušnými zákony. Toto odškodnění zahrnuje veškeré náklady (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) za škody vyplývající ze skutečných nebo údajných nároků a sankcí proti Saguaru za porušení federálního zákona,

OBECNÁ USTANOVENÍ: Naše společnost výslovně prohlašuje, že veškeré zboží dodané podle této smlouvy bylo vyrobeno v souladu s ustanoveními zákona o spravedlivé práci z roku 1939 v platném znění.

E-MAILY A SMS: Jako registrovaný uživatel našich webových stránek, který souhlasil se zasíláním marketingových informací, vám budeme zasílat naše aktualizace a propagační e-maily a zprávy. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu v jednom z našich e-mailů, pokud si již nepřejete je dostávat. Další informace naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů.

ODPOVĚDNOST: Saguaro nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození vyplývající z použití jakékoli položky, samotné nebo v kombinaci s jinými položkami, ke které dojde po přijetí objednávky. Saguaro nepřebírá žádnou odpovědnost za chybu v množství dodaných položek, pokud zákazník neposkytne důkaz do 30 dnů od doručení ve formě oficiálního dokumentu podepsaného přepravcem potvrzujícím, že zásilka byla přepravcem přijata v tomto stavu.

ODPOVĚDNOST KUPUJÍCÍHO: Kupující potvrzuje, že objednané zboží je vhodné pro zamýšlené použití. Za žádných okolností nemůže zpochybňovat kompetence nebo úsudek Saguaro při výběru a/nebo designu položek dostupných na www.saguaro.com . Kupující prohlašuje, že užívání předmětů je v souladu se všemi platnými právními předpisy. Zákazník souhlasí s tím, že odškodní a ponese odpovědnost za společnost Saguaro, skupinu společností, jejich zástupce, jejich zaměstnance nebo dceřiné společnosti v rozsahu povoleném příslušnými zákony. Toto odškodnění pokrývá veškeré náklady (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) za škody vzniklé společnosti Saguaro v souvislosti se skutečnými nebo údajnými nároky a sankcemi za porušení federálního zákona.

ROZHODNÉ PRÁVO


Po dokončení nákupu se na platební stránce a/nebo na výpisu z vaší karty zobrazí fakturační výpis obsahující 'de.saguaro.com' a kód země jako 'HK', 'UK' atd.

Všechny nákupy budou zpracovány naším příslušným subjektem v odpovídající zemi, jak je uvedeno v kódu země ve výpisu zúčtování, a řídí se místními zákony.

Prohlášení o pojištění zásilky


Děkujeme, že jste si vybrali SAGUARO. Pro vylepšení vašeho zážitku z nakupování vám nabízíme možnost pojištění zásilky. Zde jsou podrobná vysvětlení a podmínky týkající se pojištění přepravy, zejména pokud jde o vrácení/výměnu:

  1. Výhody pojištění přepravy: Zákazníci, kteří si zakoupí pojištění přepravy, mají možnost vrácení zboží zdarma, pokud jsou splněny podmínky pro vrácení. Náklady na dopravu zboží, které vracíte, uhradíme my.
  2. Částka pojištění zásilky: Cena pojištění zásilky závisí na celkové částce vaší objednávky a místě doručení. Po zakoupení je částka pojištění přepravy nevratná.
  3. Požadavky na platnost: Podle zásad vracení/výměny společnosti SAGUARO. V tomto případě se můžete rozhodnout pro vrácení/výměnu a využít naši službu vrácení/výměny zdarma.
  4. Proces vrácení/výměny: Pokud chcete vrátit nebo vyměnit položku, postupujte podle postupu vrácení/výměny uvedeného na našich webových stránkách a ujistěte se, že zboží splňuje podmínky.
  5. Zásady vrácení/výměny: Ujistěte se, že vrácené položky jsou nenošené, nepoškozené a v původním obalu. Po obdržení vrácených položek a potvrzení jejich stavu vám vrátíme peníze nebo vyměníme podle vašich požadavků.
  6. Případy, na které se nevztahuje pojištění přepravy: Pojištění přepravy nepokrývá ztráty nebo škody způsobené osobními důvody nebo náklady vzniklé v důsledku nedodržení našeho procesu vrácení/výměny.
  7. Ochrana a bezpečnost dat: Dodržujeme evropské zákony na ochranu dat a chráníme vaše soukromí. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Před zakoupením pojištění přepravy si prosím pozorně přečtěte výše uvedené podmínky a pochopte je. Jsme vždy odhodláni poskytovat vám vynikající produkty a služby a těšíme se, že vám budeme i nadále sloužit.

Děkujeme za vaši podporu SAGUARO!